Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä: Suunta Jyväskylä ry Viitaniementie 17E 40720 Jyväskylä Pääkäyttäjän yhteystiedot: kerttu.jantti@elisanet.fi. 2. Rekisterin nimi: Suunta Jyväskylä ry:n jäsenrekisteri. 3. Rekisterin käyttötarkoituksia ovat yhdistyslain edellyttämien jäsentietojen ylläpito, palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja tuottaminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja laskutus. 4. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa itse täyttäessään rekisteröinti-lomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat: – Etunimi - Sukunimi – Katuosoite - Postinumero – Toimipaikka - Syntymäaika – Puhelinnumero – Sähköpostiosoite - Laskutussähköpostiosoite – Sukupuoli – Jäsenmaksun ryhmä - Henkilötunnus tarvitaan suunnistuskoulumaksun maksaneilla lapsilla, koska seura lunastaa lisenssit - Lupa markkinointiviestien lähettämiseen: Osoitetietoja ei missään olosuhteissa luovuteta seuran ulkopuolelle markkinointiviestien lähettämiseksi. Lähtökohtaisesti myös seura lähettää markkinointiviestejä vain hyvin perustelluissa tilanteissa. Jäsenille voidaan lähettää viestejä seuran omista tapahtumista ja toiminnasta seruramapin kautta, vaikka markkinointiviestien lähettäminen olisikin kielletty. Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: – Jäsenen ryhmäkohtaisesti ilmoittamat muut tiedot – Lapsilla huoltajan nimi ja yhteystiedot - Lupa valokuvien käyttämiseen: Jos vastaat tähän kyllä, annat luvan kuviesi julkaisemiseen seuran sivuilla. Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, ja sen jälkeen kolmen vuoden ajan. Pyydettäessä tiedot voidaan poistaa välittömästi jäsenyyden päättymisen jälkeen. 5. Rekisteriin tallennetaan pääsääntöisesti rekisteröityjen jäsenten itse ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä, jos ne ovat välttämättömiä ryhmän toiminnan tai laskutuksen kannalta. 6. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. 7. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Seuramapissa on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, jotka käyttävät salattua yhteyttä tiedon kulkuun. Seuramappi-järjestelmään määritetään käyttöoikeuksin, kuka pääsee käsittelemään henkilötietoja. Seuramapin kaikki palvelimet sijaitsevat Suomen rajojen sisällä. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. 8. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja tiedon korjaaminen: Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa ja korjata Suunta Jyväskylä ry:n jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla sivuille https://www.seuramappi.fi/suunta rekisteröidyn jäsenen omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja napsauttamalla sivulla olevaa Päivitä omat tiedot -linkkiä. Rekisteröidyllä jäsenellä on myös oikeus vaatia Suunta Jyväskylä ry:n jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista maksuttomasti lähettämällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö sähköpostiosoitteeseen kerttu.jantti@elisanet.fi. 9. Muut mahdolliset oikeudet: Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyytää poistamaan tiedot Suunta Jyväskylä ry:n jäsenrekisteristä kokonaan ja muutoinkin oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Versio 2.3.8